P.S. fashion

Sindikat Radnika Srbije je omogucio svojim clanovima…

 

ps5

 

 

Skraćeni naziv firme: PS fashion
Sedište firme: Čačak
Poštanski broj: 32000
Opština: Čačak
Mesto: Čačak
Ulica i broj: Bogićevićeva 8
Telefon: +381 / 32 310 200 i +381 / 32 346 336
Fax: +381 / 32 346 336
E-mail: office@ps.rs

www.ps.rs