Liska

Sindikat Radnika Srbije je omogucio svojim clanovima…

 

 

lisca4

 

LISCA d.o.o – modna odeća

Pere Velimirovića 2a
11000 Beograd

Telefon: +381 11 266 3938
Faks: +381 11 306 71 18

lisca@lisca.rs

 

 

www.lisca.com